Các dòng xe Toyota Niêm yết Lăn bánh
Wigo 5MT 352 triệu 390 – 416 triệu
Wigo 4AT 384 triệu 425 – 452 triệu
Yaris 1.5G 668 triệu 748 – 780 triệu
Vios 1.5E MT (3 túi khí) 489 triệu 495 – 520 triệu
Vios 1.5E CVT (3 túi khí) 542 triệu  542-613 triệu
Vios 1.5G CVT 592 triệu  592-668 triệu
Veloz Cross 658 triệu 658-740 triệu
Veloz Cross Top 698 triệu 698-785 triệu
Corolla Altis 1.8V CVT 765 triệu 848 – 858 triệu
Corolla Altis 1.8G CVT 719 triệu 807 – 834 triệu
Camry 2.0G 1,070 tỷ 1,361 – 1,405 tỷ
Camry 2.5G 1,370 tỷ 1,135 – 1,174 tỷ
Corolla Cross 1.8G 746 triệu 795 – 828 triệu
Corolla Cross 1.8V 846 triệu 905 – 940 triệu
Corolla Cross 1.8HV 936 triệu 1.004 – 1.041
Avanza 1.5MT 558 triệu 558 – 630 triệu
Avanza 1.5AT 598 triệu 598 – 674 triệu
Veloz 1.5 AT 648 triệu 700 – 731 triệu
Innova 2.0E MT 755 triệu 802 – 829 triệu
Innova 2.0G AT 870Triệu 924 – 952 triệu
Innova Venturer 885 triệu 939 – 967 triệu
Innova 2.0V AT 995 triệu 1,047 – 1,085 tỷ
Fortuner 2.4MT 4×2 995 triệu 1,048 – 1,077 tỷ
Fortuner 2.4AT 4×2 1,080 tỷ 1,137 – 1,167 tỷ
Fortuner 2.4AT 4×2 Legender 1,195 tỷ 1,258 – 1,289 tỷ
Fortuner 2.8AT 4×4 1,388 tỷ 1,461 – 1,494 tỷ
Fortuner 2.8AT 4×4 Legender 1,426 tỷ 1,501 – 1,534 tỷ
Fortuner 2.7AT 4×2 1,130 tỷ 1,190 – 1,220 tỷ
Fortuner 2.7AT 4×4 1,230 tỷ 1,295 – 1,326 tỷ
Hilux 2.4E 4×2 MT 628 triệu 669 – 677 triệu
Hilux 2.4E 4×2 AT 674 triệu 718 – 726 triệu
Hilux 2.4E 4×4 MT 799 triệu 850 – 860 triệu
Hilux 2.8G 4×4 AT 913 triệu 1,007 – 1,044 tỷ
Land Cruiser Prado 2,548 tỷ 2,620 – 2,687 tỷ
Land Cruiser 4,060 tỷ 4,469 – 4,569 tỷ
Alphard Luxury 4,280tỷ 4,644 – 4,748 tỷ
Granvia 3,072 tỷ 3,382 – 3,463 tỷ
Hiace 1,176 tỷ 1,204 tỷ